पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका - पद भरती 2015

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 22-Jul-2015 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

28-Jul-2015


3

माजी-सैनिक उमेदवारांनी अपलोड करण्यासाठी वापरावयाचे चालान

28-Jul-2015


4

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

28-Jul-2015

View Details

5

उमेदवारांसाठी महत्वाचे निवेदन

12-Dec-2015

View Details

6

निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY

20-Dec-2015

View Details

7

निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल

20-Dec-2015

View Details

8

निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी

20-Dec-2015

View Details

9

अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी

30-Apr-2016

View Details

10

अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी

30-Apr-2016

View Details

11

निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी

13-May-2016

View Details

12

निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी

05-Jul-2016

View Details

13

जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादीSmiley face

01-Aug-2016

View Details

14

निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादीSmiley face

01-Aug-2016

View Details

15

निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादीSmiley face

01-Aug-2016

View Details

16

निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादीSmiley face

07-Oct-2016

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 अस्थिरोग तज्ञ जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 भूल तज्ञ जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
3 सर्जन जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
4 फिजिशियन जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
5 कान-नाक-घसा तज्ञ जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
6 क्ष किरण शास्त्रज्ञ जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
7 वैद्यकीय अधिकारी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
8 आरोग्य निरीक्षक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
9 पब्लिक हेल्थ नर्स जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
10 स्टाफ नर्स जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
11 कनिष्ठ अभियंता (वि.) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
12 वीजतंत्री जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
13 वायरमन जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
14 सब ऑफीसर जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
15 फायरमन जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please call us at 7387086599 email us at support@pcmc.applyjobz.com with details.